Kako vaše preduzeće vidi trenutno poslovno okruženje? Da li koristi prednosti poslovnih strategija koje mu omogućuju uštede u troškovima a u isto vreme poboljšavaju profit i konkurentnost na tržištu? Da li teži poslovanju u zdravijem okruženju, ali s većom produktivnošću i većim brojem klijenata?

Ako ste preduzetnik, vlasnik malog preduzeća ili menadžer – naučite kako da u sedam koraka koji pokrivaju pitanja od poboljšanja energetske efikasnosti, transporta, do boljeg upravljanja lancem nabavke i otpadom, odgovorite na potrebe zelene ekonomije koja ovladava društvom: stvorite profitabilno i održivo preduzeće!

Zašto bi vase preduzeće trebalo da se opredeli za ekološki odgovorno poslovanje?

Preduzeća na putu ka održivosti ostvaruju:
1. Uvećanu zaradu kroz niže troškove i povećanu prodaju;
2. Jači brend na tržištu;
3. Posvećene i produktivne zaposlene;
4. Verne klijente.

Ekološki odgovorno poslovanje - sastavni deo društveno odgovornog poslovanja


Prema poslednjim istraživanjima, više od polovine svetskih poslovnih lidera stavlja održivost i društveno odgovorno poslovanje (DOP) kao prioritet, ali ipak vrlo mali broj njih ima konkretne biznis planove i ciljeve koji će ih odvesti u pravcu održivosti. Upravo taj jaz predstavlja realnu i kvantitativnu konkurentnu prednost za one koji su spremni na pokret. Prvi korak je najteži! Odakle početi? Pokušajte sa ovim vodičem! Da bi vam se pomoglo na vašem putu kreiranja ekološki odgovornog preduzeća, ovaj vodič je obogaćen studijama slučajeva, velikim brojem upitnika i akcionim planova. Oni su dizajnirani s ciljem da poslovnim liderima i vlasnicima preduzeća što više olakšaju proces stvaranja ekološki odgovornog poslovnog okruženja.

Integracija principa održivosti (sustainability) i ekološki odgovornog poslovanja u osnovne poslovne funkcije ─ stvara preduzeća koja su prilagodljiva u svetu brzih promena. To stvara brendove koji su atraktivniji potrošačima i rukovodstvo takvog preduzeća je više poštovano od strane radnika i finansijskih tržišta.

Ekološki odgovorno poslovanje se danas vidi kao deo ukupne strategije korporativne društvene odgovornosti u poslovanju preduzeća (Corporate Social Responsibility - CSR), a odgovorno preduzetništvo je posebna snaga koja je sve više polazna tačka razvoja malih i mikropreduzeća.

Zaštita životne sredine i profit – ruku pod ruku – neodvojivi su deo sveukupnog održivog razvoja.

POČNITE VEĆ DANAS!

Knjiga "Ekološki odgovornim poslovanjem do profita: praktični vodič za mala i mikropreduzeća"
Autor: Maja S. Todorović
Izdavač: Akademska misao, 2011.
ISBN: 978-86-7466-416-2